Over DeeMaa Bedrijfsadvies

deemaa echt helpen5

DeeMaa bedrijfsadvies staat voor écht helpen. Als uw bedrijf een financieel moeilijke periode door maakt en de zorgen toenemen dan is het vaak ingewikkeld om zelf de regie te houden. De bank, leveranciers en andere partijen stellen zich anders op. U voelt zich niet meer ‘klant’, maar iemand waarvan ze iets moeten hebben! De belangen lijken uiteen te gaan lopen. En dat is vaak lastig om mee om te gaan.
Hoe kom ik de komende periode door? Waar kan ik mijn bedrijfsvoering verbeteren? Welke oplossingen zijn er en hoe onderbouw ik dit? Hoe krijg ik de bank en andere partijen mee in mijn oplossingsrichting? Wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen? Hoe maak ik een liquiditeitsberekening? Loopt u met deze vragen rond? DeeMaa helpt u om in deze lastige situatie overzicht te krijgen en de regie weer zelf in handen te nemen. En dat begint bij het realiseren van (financiële) rust op de korte termijn. Pro-actief alle partijen erbij betrekken is daarbij meestal van essentieel belang. Dit is helpen. Onder écht helpen verstaat DeeMaa dat daarnaast de echte problemen en onderliggende oorzaken bij de kop worden gepakt. Alleen dan kan er gewerkt worden aan een duurzame oplossing. DeeMaa kent geen heilige huisjes, alles komt op tafel. Maar u bepaalt zelf de oplossingsrichting!

Misschien staat u op een ander belangrijk kruispunt met uw onderneming. Staat u voor een investeringsbeslissing, een bedrijfsovername of twijfelt u over uw toekomst(perspectief). Ook in deze situaties kan DeeMaa u helpen.

Regelmatig vragen banken om een analyse, bedrijfsplan en/of liquiditeitsbegroting. Uiteraard maakt DeeMaa deze of beter nog, helpt u deze te maken.

DeeMaa bedrijfsadvies: Betrokken, betrouwbaar, onafhankelijk, deskundig

Kunnen wij u helpen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.